Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo vzduch-voda získává energii z okolního vzduchu,kterou přenáší do topného systému. Díky nízkým instalačním nákladům
se tento princip výborně hodí také k přestavbě existujícího topného systému na tepelné čerpadlo.

OBSAHUJE V ZIMĚ VZDUCH DOSTATEK TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ?

Začneme způsobem fungování. Tepelné čerpadlo vzduch-voda tedy získává teplo z okolního vzduchu. Toto teplo přijímá uzavřený chladicí
okruh, v němž cirkuluje chladivo. Vytápění vašeho domu je zajištěno až do mrazivé venkovní teploty –25 °C, i když se přitom spotřebuje o něco více elektrické energie. Teplo získané tímto procesem se prostřednictvím výměníku tepla přenáší do teplovodního systému. Voda tak získává teplotu potřebnou pro použití v koupelně, ve sprše a pro topení.

PŘESVĚDČIVÉ ARGUMENTY A JASNÉ VÝHODY.

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou populární, protože ve prospěch tohoto ekologického systému hovoří mnoho argumentů. Níže si přečtěte, proč jejich cena, výkon, bilance CO2 a energetická účinnost dokážou opravdu přesvědčit.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je schopné z okolního vzduchu získat teplo a jeho pomocí ohřívat vodu . Výhody jsou zde zřejmé na první pohled: Místo toho, aby se teplá voda potřebná v koupelně nebo pro vytápění připravovala s využitím paliv (olejů, pelet, dřeva, plynu atd.) či stoprocentně pomocí elektrické energie, pochází použitá energie z 80 procent ze vzduchu a jen z 20 procent z elektrické sítě (v závislosti na venkovní teplotě). Zcela logicky, protože určité množství elektrické energie je potřeba k provozu zařízení. To tedy znamená, že systém šetří místo, je cenově výhodný a ve srovnání s běžnými systémy je šetrný k životnímu prostředí.

RYCHLE TEPLOU VODU!

První oblast, v níž lze používat systém je příprava teplé vody ke sprchování a koupání. To je také mimořádně zajímavé pro všechny, kdo provádějí rekonstrukce a potřebují například nový bojler. Zde se vyplatí kromě starých způsobů přípravy teplé vody uvažovat také o tepelném čerpadle vzduch-voda.

TOPENÍ NA DRUHOU!

Na druhou znamená 2 zónové ovládání! Je totiž možné zásobovat dva topné okruhy rozdílnými teplotami vody – například podlahové topení,
jehož rozvod je napájen nižšími výstupními teplotami, a „běžné“ topení s radiátory, které vyžaduje vyšší výstupní teplotu. Pro informaci: Výstupní teplota vyjadřuje, kolik stupňů Celsia má ohřátá voda proudící do topného okruhu. Ohledně rekonstrukce a dovybavení systému vytápění je vhodné znovu upozornit, že lze využít i připojení ke stávajícímu zdroji tepla.

DOTACE

V současné době se vyjednávají finanční prostředky na pokračování kotlíkových dotací. Případná 4. výzva by mohla být spuštěna nejdříve koncem roku 2021, resp. začátkem roku 2022. Podmínky 4. výzvy nejsou v tuto chvíli známy. Všechny aktuální informace jsou zveřejňovány na webových stránkách ke kotlíkovým dotacím.

Rádi za vás vyřešíme papírování, které je nutné pro získání státní podpory na tepelné čerpadlo. Vezmeme si na starost posouzení podkladů, zpracování a podání žádosti i zajištění veškerých dokumentů včetně odborného návrhu. Zajistíme vám návrh i  montáž tepelného čerpadla a pomůžeme vám získat dotaci na vytápění  v roce 2020.