Vzduchotechnika

Vzduchotechnika je zařízení pro úpravu a rozvod vzduchu v budově, nebo místnosti. Její funkcí je nasávat venkovní vzduch, filtrovat (odstranit škodliviny, například prachu) a upravovat jej (teplota, vlhkost) a pomocí ventilátorů jej dopravit na požadované místo.

Velmi jednoduše řečeno zabezpečuje vzduchotechnika výměnu, tedy přívod a odvod vzduchu z interiéru. Odváděn je vydýchaný odpadní vzduch z interiéru ven a následně je přiváděn čerstvý vzduch zpět do místnosti. Díky moderním technologiím (klimatizace, rekuperace, čističky vzduchu, ionizátory) může být tento vzduch ještě dodatečně upravován – zvlhčován, ohříván či naopak ochlazován a přispívá tak ke zdraví a pohodě člověka.Výměnu vzduchu můžeme zabezpečit hned několika možnými způsoby a to buď přirozeně, nuceně nebo kombinovanou formou. Přirozeným větráním se rozumí prosté otevření oken či dveří, které zabezpečí výměnu vzduchu v místnosti.

Tento typ výměny vzduchu je zcela logicky považován za nevyhovující a ne zcela dostačující. Např. otevření okna v zimě není ideálním řešením jak zabezpečit výměnu vzduchu. V případě nuceného větrání zajišťují jak přívod tak odvod vzduchu ventilátory. Díky přídavným zařízením je možné přiváděný vzduch i dále čistit a upravovat – v zimním období ohřívat a v letním ochlazovat na požadovanou teplotu. Kombinovaným větráním se rozumí zajištění cirkulace vzduchu propojením obou výše zmiňovaných typů. Tedy přívod vzduchu přirozeným způsobem a odvod nuceně (např. u toalet, kuchyní, úklidových místností – tedy místností s velkým znečištěním), nebo naopak přivádět vzduch nuceným způsobem a odvádět ho přirozenou cestou (např. kancelářské prostory).

Vzduchotechnikou tedy rozumíme kompletní zabezpečení výměny vzduchu od nejjednodušších zařízení jako jsou ventilátory, až po velmi složité systémy zabezpečující výměnu vzduchu v průmyslových objektech. Jedná se o vzduchotechnické potrubí, regulační zařízení pro automatický provoz a další prvky.  Složité systémy vzduchotechniky jsou zpravidla realizovány na základě předem pečlivě vyhotovené projektové dokumentace tak, aby návratnost investice do celého projektu byla dosažena v co nejkratší době, a aby systém vzduchotechniky fungoval efektivně a ekonomicky v souladu s platnými hygienickými směrnicemi v celém provozu.

Vzduchotechnikou jsou zpravidla vybaveny např. komerční a kancelářské objekty, průmyslové haly apod., ale stále častěji se můžeme setkat i s využitím klimatizací a čističek vzduchu v jednotlivých domácnostech. Dýchání čistého a čerstvého vzduchu se zkrátka stává standardem a součástí zdravého životního stylu.

Zabýváme se dodávkami a instalací vzduchotechnických a rekuperačních  jednotek zn. ATREA, REMAK, SYSTEMAIR. Instalace vhodné do bytů, rodinných domů, kanceláří, obchodních jednotek. Jednoduše všude tam, kde je potřeba pravidelně větrat a přitom zdravě dýchat. Kontaktujte nás a my Vám rádi  navrhneme řešení a ZDARMA vypracujeme cenovou nabídku.